Ponad połowa ludności świata mieszka w miastach, a do 2030 roku według ONZ odsetek ten wzrośnie do 60%. Aby poprawić ich zrównoważony rozwój i jakość życia mieszkańców, drzewa są jedną z najlepszych strategii, dzięki swoim korzyściom środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym.

Drzewa zmniejszają zanieczyszczenie środowiska i poprawiają zdrowie obywateli

Drzewa nie tylko poprawiają jakość powietrza poprzez dostarczanie tlenu i wilgoci, ale także zmniejszają zanieczyszczenia miejskie: wychwytują i usuwają wszelkiego rodzaju szkodliwe cząsteczki unoszące się w powietrzu. Gatunki o owłosionych liściach są skuteczniejsze w wychwytywaniu mniejszych cząstek, najbardziej szkodliwych dla zdrowia. Drzewa pochłaniają i blokują hałas, zmniejszając tym samym zanieczyszczenie hałasem miejskim.

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) wskazuje na kilka badań pokazujących, że bliskość drzew może zmniejszyć dziecięcą astmę i alergie. Eksperci wskazują również na ich pozytywne efekty psychologiczne, niwelując szare środowisko miejskie i nadające mu przyjemniejszy, naturalny charakter. Dobra wiadomość jest taka, że władze niektórych polskich miast zaczynają zdawać sobie z tego sprawę, o czym świadczy np. posadzenia drzew w Gliwicach: https://www.naglowek.pl/drzewa-na-rynku-w-gliwicach-wiecej-zieleni-czy-prowizorka

Zapewniają oszczędność energii

Miasta cierpią z powodu efektu „wyspy ciepła”, przez co ich temperatura wzrasta o kilka stopni. W konsekwencji wzrasta zużycie systemów klimatyzacyjnych, a wraz z nimi wzrastają koszty energii. Drzewa odparowują wodę, zapewniają cień i w ten sposób regulują temperaturę otoczenia. 10% wzrost pokrycia dachów drzew w miastach może zmniejszyć temperaturę otoczenia o 3 do 4°C. Zimą zmniejszają też koszty ogrzewania: działają jak ściana przed wiatrem, który wytwarza chłód.

Zwiększają wartość domów i miast

Szacuje się, że dom z drzewami w pobliżu lub na tej samej posesji zwiększa swoją wartość ekonomiczną o 10-23%. Miasta z większą ilością drzew są bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców i turystów.

Zwalczają efekt cieplarniany w atmosferze

Drzewa zatrzymują dwutlenek węgla (CO2), gaz cieplarniany mający największy wpływ na zmiany klimatu. Niektóre drzewa mają większą zdolność absorpcji niż inne, co jest ważnym faktem, jeśli chodzi o sadzenie nowych drzew w celu zwalczania globalnego ocieplenia.

Zwiększenie lokalnej różnorodności biologicznej

Drzewa stanowią dom i pożywienie dla licznych gatunków roślin i zwierząt. Im więcej drzew, krzewów oraz parków miejskich i podmiejskich posiada miasto, tym większa jest różnorodność biologiczna i korzyści z niej płynące.