Wszyscy jesteśmy świadomi znaczenia wody w życiu każdej żywej istoty na naszej planecie. Z tego powodu jej jakość jest kwestią budzącą coraz większy niepokój w krajach całego świata z powodów takich jak zdrowie ludności, rozwój gospodarczy kraju oraz jakość środowiskowa ekosystemów. Warto pamiętać, że 2,4 miliarda ludzi nie ma zagwarantowanego dostępu do urządzeń sanitarnych, a około 760 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, mimo że zarówno woda, jak i urządzenia sanitarne są prawami człowieka uznanymi przez ONZ.

Ale jakie czynniki decydują o jakości wody? Są to cechy chemiczne, fizyczne, biologiczne i radiologiczne pierwiastka, które sprawiają, że nadaje się on do jednego zastosowania, a do innego nie. Oczywiście woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie musi spełniać tych samych wymagań co woda przeznaczona do nawadniania. Woda zyskała tak ogromne znaczenie, że narodził się miasta takie jak Nałęczów, gdzie ludzie jeżdżą tylko po to, aby korzystać ze zdrowotnych właściwości wody. Sprawdź, dlaczego Nałęczów jest nazywany jest miastem, które leczy: https://infonaleczow.pl/dlaczego-naleczow-nazywamy-jest-miastem-ktore-leczy

Istnieje kilka czynników, które wpływają na jakość wody

Na jakość zasobów mogą wpływać zarówno czynniki fizyczne (klimat, pogoda, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne) chemiczne (tlen rozpuszczony, pH, twardość), oraz biologiczne takie jak wzrost populacji ludzkiej, masowa urbanizacja dotykająca nie tylko duże ośrodki miejskie, występowanie nowych patogenów i chemikaliów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, zmiany klimatyczne oraz wzrost gatunków inwazyjnych w ekosystemach.

Te same parametry nie mogą być również brane pod uwagę przy analizie jakości ścieków, wód przemysłowych, bytowych i miejskich, które są odprowadzane do rzek i mórz, gdyż kumulują one duży ładunek materii organicznej i nieorganicznej, a także zawierają niebezpieczne związki. Może to poważnie zaszkodzić ekosystemom wodnym, wpływając na ich roślinność, faunę, a nawet zamieniając je w istne martwe strefy, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. Jedynym sposobem na zapewnienie, że ekosystemy wodne nadal będą dostarczać nam wodę w celu zaspokojenia naszych potrzeb wodnych, pod względem jakości i ilości, jest ich pielęgnacja i utrzymanie w dobrym stanie.

Zła jakość wody może wynikać zarówno z przyczyn naturalnych, np. wynikających z geologii terenu, jak i spowodowanych przez człowieka, np. zanieczyszczenia na obszarach o dużej presji antropogenicznej. Najważniejszym źródłem zanieczyszczenia wód jest brak właściwej gospodarki i przetwarzania odpadów ludzkich, przemysłowych i rolniczych. Nie ma znaczenia, skąd bierze się to odejście od naturalnego stanu wody, ważne jest, aby ustanowić niezbędne zabiegi i limity dla różnych zastosowań i działań, a tym samym zagwarantować dobrą jakość życia dla wszystkich obywateli, a jednocześnie dbać o środowisko i szanować je.