Gorczański Park Narodowy utworzony został 14 stycznia 1981 roku. Jego całkowita powierzchnia wynosi 70, 30 km2, natomiast obszary ochrony ścisłej – 36, 11 km2. Należy wiedzieć, że park ten powstał w celu ochrony naturalnego górskiego krajobrazu. Pierwotnie obszar Gorców porastała puszcza karpacka. Warto wiedzieć, że do teraźniejszych czasów na terenie parku występuje wiele okazów drzew pomnikowych liczących ponad 100 lat, a lasy zajmują aż 95% powierzchni.

Bogata roślinność runa leśnego prezentuje się wyjątkowo urodziwie wiosną, w okresie dobrego oświetlenia przed rozwojem liści na drzewach. Wówczas kwitną między innymi: śnieżyczka przebiśnieg, żywiec cebulkowy i gruczołowaty, zawilec gajowy, kokorycz pusta, czosnek niedźwiedzi. Warto pamiętać o tym, że miejsca, w których las wycięto lub zniszczyły go na przykład wichury, służyły jako pastwiska dla owiec i bydła albo były regularnie wykaszane. W wyniku wielu wieków takiego użytkowania powstały polany reglowe. Ich nazwa nawiązuje do położenia na piętrze regla dolnego lub górnego. Odznaczają się niezwykłym bogactwem i różnorodnością roślin. Aż 130 gatunków jest charakterystycznych wyłącznie dla nich. Rosną tu między innymi: pełnik europejski, mieczyk dachówkowaty, szafran spiski i aż 13 gatunków z rodziny storczykowatych. Dlatego też tak istotne jest niedopuszczenie do ich ponownego zalesienia. Natomiast za osobliwość rzeźby Gorców uznać należy skały na stokach Kudłonia z „Kudłońskim Bacą”, wychodnie skalne, na przykład „Czubaty Groń” pod Przysłopem czy wreszcie leżące w źródliskach Rosochy „Białe Skały”.

Charakterystyczne są głęboko wcięte V-kształtne doliny rzeczne z licznymi wodospadami, progami i załomami. W tym parku występują także jaskinie, z których największą jest „Zbójecka Jama”. Warto dodać, że obszar Gorczańskiego Parku Narodowego jest ostoją między innymi: rysia, wilka oraz licznej populacji jelenia karpackiego. Gniazdują tu tak rzadkie ptaki jak: głuszec, dzięcioł trójpalczasty i puchacz. Z tego powodu obszar parku został włączony do europejskiej sieci Natura 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Gorce”.